dolnyslask
Śnieżka - Opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu zbiorowego w korytarzu Bautzen - Görlitz – Lubań – Jelenia Góra – Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa
zvon

Realizacja

 
Wynik prac
Opracowanie koncepcji transportu zbiorowego w polskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa na rzecz rozwoju turystki.
Obszar badania
Obszar badania obejmuje korytarz składający się z następujących powiatów: Bautzen, Görlitz, zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra oraz kamiennogórski. Jest to część Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Oprócz wymienionych powiatów uwzględnione zostaną również połączenia do/z ważniejszych miast regionu tj.: Zittau, Drezna, Cottbus, Berlina, Bolesławca, Legnicy, Wałbrzycha oraz Wrocławia.

Zakres badania
a) sieć połączeń kolejowych
Osią główną sieci publicznej komunikacji zbiorowej w badanym korytarzu będzie połączenie kolejowe Bautzen - Görlitz/Zgorzelec – Lubań - Jelenia Góra – Wałbrzych.

Trasę uzupełniają kolejowe połączenia poprzeczne:
Cottbus – Görlitz – Zittau (DB 220) Zgorzelec – Węgliniec (PKP 278) Węgliniec - Lubań (PKP 279) Zebrzydowa - Jelenia Góra (PKP 283)
oraz transgraniczne trasy w regionie gór po polskiej stronie: Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Harrachov (CZ) (PKP 311), Sędzisław - Kamienna Góra – Královec (CZ) (PKP 298).
Uzupełnieniem istniejącej sieci kolejowej w badaniu będzie analiza społeczno-ekonomiczna zasadności wznowienia połączeń na obecnie nieczynnych trasach, które mają duże znaczenie dla ruchu turystycznego: Gryfów Śląski – Świeradów Zdrój (PKP 317 i 336) Mysłakowice – Karpacz (PKP 340).

b) sieć połączeń autobusowych
W ramach badania analizą objęte zostaną wszystkie połączenia komunikacji autobusowej, które przechodzą przez obszar co najmniej dwóch powiatów.
c) transport indywidualny
Badanie obejmie swoim zakresem analizę transportu indywidualnego (samochodowego). Na podstawie istniejących danych oszacowana zostanie liczba osób korzystajacych na co dzień z samochodu oraz liczba turystów przyjeżdżających samochodami. Transport indywidualny będzie rozpatrywany zarówno jako konkurencyjny względem transportu zbiorowego, jak również jako element łańcucha komunikacyjnego. Chodzi tu o rozpatrzenie możliwości zwiększenia korzystania z publicznego transportu zbiorowego.

Metodyka badań
Badanie będzie bazować na danych już istniejących – dostępnych dokumentach strategicznych, danych statystycznych, planach zagospodarowania przestrzennego, danych uzyskanych od zarządców infrastruktury jak również przewoźników kolejowych i autobusowych, wynikach badań frekwencji podróżnych oraz pomiarach natężenia ruchu samochodowego. Zebrany materiał poddany zostanie starannej weryfikacji i selekcji pod względem przydatności do osiągnięcia celów badania, ujętych w dokumencie końcowym. Na podstawie zebranego materiału i prognozowanych trendów (demograficznych, społecznych, ekonomicznych, transportowych, itd.) w regionie powstanie koncepcja uwzględniająca kilka wariantów rozwoju transportu zbiorowego na obszarze badania. W ramach Koncepcji zawarte zostaną zebrane katalogi działań dla organizatorów transportu, zmierzających do poprawy spójności systemów transportu zbiorowego po obu stronach granicy.

Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc-Dolnego Śląska (ZVON) jest organizatorem regionalnej komunikacji kolejowej w saksońskiej części Euroregionu. Do jego obowiązków należy planowanie i zamawianie przewozowych usług kolejowych u przewoźników kolejowych, jak również rozwój oferty rozkładowej, taryfy, marketingu oraz uzgadnianie regionalnej komunikacji kolejowej z komunikacją autobusową na swoim obszarze.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest organem Samorządu Województwa Dolnośląskiego i w jego imieniu wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Obaj partnerzy wymieniają się doświadczeniami w zakresie operacyjnych i strategicznych zagadnień kolejowej/publicznej komunikacji zbiorowej, co stanowi podstawę dla projektu „Śnieżka“. Zamierzeniem stron partnerstwa jest, aby dzięki temu wspólnemu projektowi pogłębić współpracę merytoryczną pomiędzy organizatorami transportu w obu przygranicznych regionach. Obaj partnerzy nie są usatysfakcjonowani obecnym stanem transgranicznych ofert publicznej komunikacji zbiorowej w badanym korytarzu, są zgodni co do celów jakie zamierzają osiągnąć i uważają ten projekt za istotny dla dalszego gospodarczego, transportowego i turystycznego rozwoju regionu.


Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość
Ta strona korzysta z plików cookies. Nie są w nich jednak zapisywane treści dotyczące danych osobowych. Korzystając nadal ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji
ZROZUMIAŁEM